Bli varslet ved sprengningsarbeider – registrer deg – Bryggene

Bli varslet ved sprengningsarbeider – registrer deg

Det skal utføres sprengningsarbeider i forbindelse med at vi bygger Bryggene. Sprengning skaper mye støy, og vi ønsker at alle naboer skal være forberedt. Derfor har vi laget en varslingstjeneste hvor naboer kan bli varslet via SMS når slikt arbeid skal skje.

Varsling ved sprenging

Sprengning varsles også med sirene (korte støt før salven og et langt støt etterpå).