Om borettslag og finansiering – Bryggene

Om borettslag og finansiering

På Bryggene har vi valgt borettslag fremfor selveier som boform. Disse to boformene er veldig like, men skiller på et par viktige punkter. 

 • Et borettslag er et frittstående boligselskap hvor du som beboer eier en rett til å bo, derav bo-retts-lag.
 • Det er boligselskapet og dets styre som inngår avtaler på vegne av beboerne. Dette gjør at man får veldig fordelaktige avtaler på alt fra forsikring og vedlikehold til tv og internett. I et borettslag er det også mer inkludert i fellesutgiftene. 

På Bryggene er følgende inkludert i fellesutgiftene:

 • Kommunale avgifter
 • Forsikring av bygg og fellesområder
 • Drift og vedlikehold av bygg og fellesområder
 • Kostnader til strøm og oppvarming av fellesområder
 • Forretningsførsel
 • Heime – Vårt helt egen løsning for unike fellesskap. 

I tillegg til felleskostnadene betaler hver leilighet for følgende:

 • Valgfri tv og internettpakke fra Lyse/Altibox. Vi har lagt inn «Flex M» som standard. Her har vi forhandlet frem en pris på kun 499,- pr mnd.
 • Strøm til eget forbruk. Her velger du selv hvilken strømleverandør du ønsker å bruke.
 • Oppvarming fra felles energiløsning. Denne faktureres a-konto med kr 400,- pr mnd. Det avregnes mot faktisk forbruk en gang pr år.
 • Innboforsikring.
 • Utgifter til drift og vedlikehold av parkeringsanlegg og bodområder. 200,- pr mnd for sportsbod og parkering, 100,- pr mnd om man ikke har parkering. 

Ved å etablere et borettslag, kan vi også opprette en løsning med felleslån.
På Bryggene har vi valgt en løsning som vi kaller for «50/50/50». Dette betyr at cirka halvparten av den totale kjøpesummen betales ved overtakelse. Det resterende – cirka 50 % – er din andel av felleslånet.

Felleslånet har en løpetid på 50 år. De 20 første er avdragsfrie. Etter overtakelse kan man to ganger pr år velge å innfri deler av eller hele felleslånet. Dette velger du helt selv. Et felleslån har mange fordeler. Det har gode betingelser i forhold til renter, avdrag og gebyrer – og du slipper å søke selv. Det har vi alt gjort for deg. Lånet er altså ferdig innvilget. Dersom du har hele innskuddet i egenkapital, slipper du finansiering i banken. Egenkapital kan være både penger på konto og verdi i egen bolig.

Kun 100.000,- ved kontrakt.

Når vi åpner for salg på Bryggene, gjelder det å være tidlig ute.Salget starter i begynnelsen på juni. Nærmere info kommer i god tid. Alle kjøpere vil også få god mulighet til å sette seg inn i prosjektet før salgsstart. Ved innlevering av signert, bindende kjøpetilbud – er du sikret din leilighet så fort vi har akseptert kjøpetilbudet.

Når vi har meldt byggestart for prosjektet, vil vi fakturere kr 100.000,- til hver kjøper. Dette er forskuddsbetaling, og blir fratrukket det som skal betales ved overtakelse.Pengene blir stående på klientkonto.

Dette kan finansieringsordningen og borettslag bety for deg i kroner og øre:

Se for deg at du eier det vi kaller en gjennomsnittlig enebolig. I området Riska og Hommersåk tilsier det en pris rundt 4.700.000 kr. i dagens marked.

Kanskje har du en million i gjeld på denne boligen. Da sitter du med en egenkapital på 3,7 millioner når du skal kjøpe leilighet på Bryggene. Dermed kan du sikre deg en 100 m2-leilighet i 2. etasje til en pris av 6.250.000 kr. – og fremdeles ha penger til overs!
Iht. vårt regnestykke over sitter du med 575.000 kr. igjen på konto, fordi vi har valgt en løsning med borettslag og 50 % fellesgjeld. Da er det kun 3.125.000 kr. som skal betales ved overtakelsen. Den resterende halvdelen er din andel av felleslånet. Felleslånet har 50 år løpetid, med avdragsfrihet de første 20 årene. Da skal du kun betale for renter av din andel av fellesgjelden og fellesutgifter.

Fellesutgiftene for en 100 m2- leilighet er på kun 2.893 kr. pr. mnd. Inkludert renter på fellesgjelden skal du betale 9.043 kr. pr. mnd. de første 20 årene (12.135 kr. etter avdragsfri periode). Hvis du ønsker å betale ned deler av eller hele fellesgjelden, kan du også gjøre det.

Kontakt oss, så setter vi opp et regnestykke som stemmer for deg!